928 09 115 shh@ambio.no

Ambio Logistics skaffer dyktige spesialister til logistikksektoren

Vi kan ta prosjektansvar for komplette logistikkoperasjoner og tilby rådgivning og kursing i internasjonale standarder og valg og implementering av IT-løsninger.

Hva er Ambio Logistics?

Etter flere års erfaring med å leie ut og å rekruttere dyktig personell innen logistikk nasjonalt og internasjonalt, har vi sett behov for å kunne rendyrke logistikksegmentet og kunne tilby våre kunder tjenester og løsninger innen logistikk.

Hvorfor benytte Ambio Logistics?

Vi kan i samarbeide med Ambio People for å bistå i rekrutteringsprosesser, finne og prosjektansette logistikkpersonell for kortere og/eller lengre perioder.

Vi vil gjerne bistå med valg og implementering av logistikkstyringssystemer med internasjonale standarder for deling av logistiske data.

Vi kan også påta oss entrepriseprosjekt i bygg og anlegg, offshorenæringen, forsvaret, kraftbransjen eller andre sektorer.

Vi strekker oss etter å fremstå som en profesjonell, kreativ og løsningsorientert støttespiller til industriene som har akutte og/eller ad-hoc behov for logistikkbistand.

Rekruttering og utleie av logistikkpersonell i hele verdikjeden

 • Baseledelse
 • Logistikk-koordinatorer
 • Logistikkplanleggere
 • Logistikkoppfølging og rapportering

Enterpriselogistikk

 • Forstudie av prosjekt
 • Gjennomgang av forespørsel
 • Beskrivelse av oppgave
 • Prisberegning og kalkyle
 • Risikovurdering
 • Utarbeidelse av tilbud
 • Gjennomføring av prosjektet

Digitalisering av logistikk

 • Bidra med å identifisere internasjonale logistikkstandarder
 • Valg av delings-plattform for logistikkdata
 • Utvikling av datadelingsplattform og/eller implementering i eksisterende plattfor

Komplette logistikktjenester på ett sted

Ambio Logistics ønsker å være en nyttig bidragsyter og støttespiller innen logistikk for at kundene skal lykkes med sine oppgaver og prosjekt. Vi vil kunne tilby våre tjenester nasjonalt og internasjonalt og spesielt Europa.

KONTAKT OSS

Stig Holgersen

Stig Holgersen

Avdelingsleder

Pluss Personal