928 09 115 shh@ambio.no

Om oss i Ambio gruppen

Ambio Nexa

Ambio Nexa har lang erfaring med å levere avanserte løsninger innen logistikk til kunder i offentlig og privat sektor. Vi har ambisjoner om å vokse og å utvikle oss i tråd med kundenes forespørsler innenfor tjenester og produkter. Ambio Nexa tilbyr tjenester og produkter innenfor bygge, – og entreprenør-sektoren, forsvar, energi-sektoren, havbruksnæringen og innen førstehjelp, søk og redning.

Ambio Nexa kan tilby.

I samarbeid med Ambio People kan vi bistå i rekrutteringsprosesser, finne og prosjektansette logistikkpersonell for kortere eller lengre perioder. Vi kan påta oss Enterprise prosjekter og prosjektstyring ved hjelp av prosjektstyringsverktøyet Powerproject. Ambio Nexa har inngått forhandleravtale med det amerikanske selskapet Hydronalix. Vi kan derfor også tilby leveranse, vedlikehold og service av hele Hydronalix sitt produktspekter. https://www.hydronalix.com

Ambio People samarbeider med Ambio Nexa for rekruttering og utleie av logistikkpersonell i hele verdikjeden

  • Supply Base Management
  • Logistics Coordinators
  • Logistics Planners
  • Logistics follow-up and reports

Ambio People

Leverer komplette bemanningsløsninger av alle tekniske og administrative disipliner, inklusive rekruttering av personell til faste stillinger, utleie av konsulenter og kvalitetssikring av kandidater for det offentlige eller privat næringsliv. Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner. Som et fullverdig HR-hus tilbyr vi alle typer HR-tjenester, inklusive bistand ved masserekruttering, organisasjonsendringer og jobbsøkerkurs og karriereveiledning.

Ambio Water

Ambio Water er et av landets fremste kompetansemiljø på drikkevannshåndtering på land og til sjøs. De utfører ROS analyser, utarbeider prosedyrer og gir råd om design av drikkevannsanlegg.
I tillegg leveres fysiske og digitale kurs, samt utstyr, kjemikalier og laboratorietjenester.

Ambio Software

Et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider og tjenester knyttet til Google Cloud skytjenester. Deres webløsninger benytter den brukervennlige WordPress-plattformen for enkelt vedlikehold og smart integrering av tredjeparts programvare. I tillegg leverer de både enkle og avanserte applikasjoner for ulike bransjer basert på det beste innen skyteknologi.